Benbrott hos hund

Precis som oss människor så kan hundar råka ut för olyckor. Ibland är olyckorna milda, medan andra olyckor kan vara betydligt svårare och till och med skapa benbrott hos hunden. Orsakerna till varför en hund bryter ett bakben eller ett framben kan vara många, men det viktigaste är att man som hundägare är uppmärksam på hunden och på de symptom som ett benbrott kan medföra.

Tydliga symptom på benbrott

En människa har endast två ben att stå på och därför blir det betydligt svårare att ta sig fram om man har skadat sig och brutit ett ben. Hundar har fyra ben, vilket betyder att hunden i många fall kan fortsätta att ta sig fram, men med svårigheter. Det tydligaste och starkaste tecknet på att en hund har brutit ett ben är att hunden haltar fram eller inte vill stödja på benen överhuvudtaget. Att hunden visar tecken på smärta kan vara ett tecken på just ett benbrott. Naturligtvis kan hunden även bryta andra ben i kroppen, vilket i många fall är betydligt svårare att upptäcka. Det man som hundägare då kan titta efter är smärta vid beröring och svullnad vid området.

Vård

Om din hund visar tecken på ett benbrott ska du så snabbt som möjligt ta hunden till en veterinär. Tyvärr finns det ingenting man själv kan göra för att läka ett benbrott hos hunden, men för att säkerställa att benbrottet inte blir värre finns några direktiv.

  • Hunden bör hållas stilla så mycket som möjligt, t.ex. när du lyfter in hunden i bilen för att åka till veterinären. Har du inte tillgång till bil kan du använda gamla barnvagnar eller en transportväska beroende på hur stor hunden är.
  • Försök inte att förbättra frakturen genom att ”lägga den tillrätta”. I majoriteten av fall gör du skadan bara värre och orsakar mer smärta för din hund.

Hur går behandlingen till?

Hur man behandlar ett benbrott hos en hund kan te sig väldigt olika beroende på vart det brutna benet befinner sig. Om det är ett brutet revben kan man tyvärr inte göra speciellt mycket mer än att ge information och direktiv om att hunden ska försöka hålla sig lugn tills revbenet har läkt. Handlar det däremot om ett benbrott i fram- eller bakben kan benet behöva läggas till rätta och därefter gipsas. Detta gäller dock endast om det brutna benet är relativt kompakt. Om det är många små benbitar i frakturen kan dessa behöver fixeras med hjälp av skruvar och metallplattor. Detta sker under operation.

Hur lång tid det tar för din hund att bli frisk och hel igen är svårt att säga. Läkningstiden varierar beroende på hur omfattande skadan och ingreppet vid behandling är. Man brukar dock säga att det tar mellan 6-8 veckor för ett skelett att vara totalt läkt efter ett benbrott. Det är inte ovanligt att sjukgymnastik för hunden kan behöva sättas in.

corporate-x