Läs av din hunds svans

Bland det viktigaste du kan avläsa på en hund, är dess svansföring för att se hur den mår. Hur svansen står eller vajar, är avgörande för hur hunden uttrycker sig och den är också lättare att läsa av än ögonen. Här följer några svansrörelser som kan knäcka koderna av hundens sinnesstämningar.

  • En svans mellan benen talar sitt tydliga språk att hunden är rädd eller arg.
  • En svans som står rakt ut och ”pekar”, så att säga, innebär vanligen att hunden är på sin vakt och fokuserar på något. Detta ser man oftast under jakt.
  • Om svansen står rakt upp och kanske rör sig sakta i sidled, betyder det att man ska hålla sig borta eller att den vaktar sina ägodelar. Detta kan man ofta se när man leker med en hund och försöker ta deras leksaker.
  • Svansar som viftar signalerar oftast glädje men kan också indikera nervositet och oro. Är viftningen svag kan det tyda på att den ”avväpnar” sin motståndare.
  • En hund som vistas för ofta och för länge i vatten, kan drabbas av vattensvans som innebär att den bara hänger. Det är en slags inflammation som då måste behandlas.
corporate-x